El Nucli Medieval

Vilaür va ser un poble fortificat medieval, envoltat per una muralla i l’esquena de les cases, compactes entorn la plaça i l’església formant un espai clos, impenetrable des de l’exterior. Les primeres referències escrites són del 1299, encara que de forma indirecta (aquell any el cavaller Dalmau de Creixell feia obres de fortificació de l’església de Vilaür…).

Vilaür

Del nucli medieval es conserva una part del recinte fortificat, sobretot a la banda de llevant i de tramuntana. És una fortificació senzilla, l’element més remarcable de la qual és el portal d’entrada a la plaça Major. És un curt passadís cobert amb volta de canó que travessa la part baixa de la torre. Les arcades d’un extrem i altre del portal són de mig punt i amb carreus ben tallats i amb un element decoratiu esculpit, com una mènsula.

Les muralles continuen cap al nord, ben conservades en alguns trams. En altres, algunes cases més modernes que s’hi van adossar i les mig amaguen.

A llevant del recinte medieval, fora muralla, hi trobem més mostres de l’arquitectura medieval.