Època moderna

A partir del segle XVI a Vilaür hi neix un segon barri fora el nucli medieval on es conserven notables mostres de l’arquitectura dels segles XVII i XVIII, totes elles restaurades i a vegades ampliades de manera respectuosa amb el caràcter original de les cases.

Can Puig I

El 1561 es construeix l’antiga casa de la família Puig, que més endavant fou la rectoria.

Can Puig II

Actualment, Can Puig és una casa senyorial de segle XVIII que conserva tots els seus annexos. La porta data de 1786 inscrita al costat del nom de l’antic propietari: ANTONIVS FECIT ANNO 1786.

Can Gener I

Es va acabar de reformar el 1555, a l’actual carrer de Dalt, però el seu origen sembla més antic.

Can Gener II

Una altra casa dins el poble porta una inscripció de 1687.

Can Serra

Conserva una llinda del 17 de gener de 1628.

Can Pou

És un mas característic de la fi del segle XVI o principis del XVII. Conserva algunes finestres protegides amb reixes de forja dels segles XVII-XVIII.

Can Marc

És una masia situada fora del límit urbà. L’obertura principal és un gran portal adovellat i les finestres tenen muntants de pedra picada on es conserven algunes inscripcions com una data del 1583 i la frase CRISTOPHVS MARCVS ME FECIT.

El mas Gual

Citada a textos del segle XIII actualment presenta l’estructura i els elements propis del segle XVII.

Vilaür