Època moderna


A partir del segle XVI a Vilaür hi neix un segon barri fora el nucli medieval on es conserven notables mostres de l’arquitectura dels segles XVII i XVIII, totes elles restaurades i a vegades ampliades de manera respectuosa amb el caràcter original de les cases.

vilaur

 

Can Puig I: El 1561 es construeix l’antiga casa de la família Puig, que més endavant fou la rectoria.

vilaur

 

 

 

 

vilaur

vilaurDSC_0358

Can Puig II: actualment Can Puig és una casa senyorial de segle XVIII que conserva tots els seus annexos. La porta data de 1786 inscrita al costat del nom de l’antic propietari: ANTONIVS FECIT ANNO 1786.

 

 

vilaur vilaur

 

Can Gener I es va acabar de reformar el 1555, a l’actual carrer de Dalt, però el seu origen sembla més antic.

Can Gener II una altra casa dins el poble porta una inscripció de 1687.

 

vilaurDSC_0344

 

 

Can Serra conserva una llinda del 17 de gener de 1628.

 

vilaurDSC_0363

 

Can Pou és un mas característic de la fi del segle XVI o principis del XVII. Conserva algunes finestres protegides amb reixes de forja dels segles XVII-XVIII.

 

 

vilaurvilaur

 

Can Marc és una masia situada fora del límit urbà. L’obertura principal és una gran portal adovellat i les finestres tenen muntants de pedra picada on s’hi conserven algunes inscripcions com una data del 1583 i la frase CRISTOPHVS MARCVS ME FECIT.

 

vilaur

 

El mas Gual citada a textos del segle XIII actualment presenta l’estructura i els elements propis del segle XVII.