Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 226-0 Edicte: 9937 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1CE 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9713 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1TC 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8805 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit extraordinari 1C 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 203-0 Edicte: 8682 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions
Exercici: 2023 Bop: 200-0 Edicte: 8681 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Delegació de competències del Ple a favor d'Alcaldia, en matèria de contractació
Exercici: 2023 Bop: 200-0 Edicte: 8679 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un projecte tècnic - Exp. X2023000154
Exercici: 2023 Bop: 196-0 Edicte: 8469 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial d'un projecte tècnic - Exp. X2023000164
Exercici: 2023 Bop: 183-0 Edicte: 7876 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit extraordinari 1CE 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7383 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Convocatòria per la provisió del càrrec de jutge de pau titular i substitut de Vilaür
Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7389 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Acords relatius al règim de retribució i indemnització d'electes locals