Govern

CÀRRECS ELECTES 2019-2023

  • Alcaldessa: Ester Farreró Jiménez
  • 1r Tinent Alcalde: Anna Sabrí Puig
  • 2n Tinent Alcalde: Eva Juhé Pairó
  • Regidor: David Muiño Terradas
  • Regidor: Josep Rispau Falgàs

COMPETÈNCIES I ÀREES

Àrea d’Hisenda, tresoreria municipal i comissió especial de comptes: Eva Juhé i Josep Rispau

Àrea d’obres, urbanisme i medi ambient: Josep Rispau i David Muiño

Àrea de cultura, festes i educació: Anna Sabrí i Eva Juhé

Àrea de benestar social i salut: Eva Juhé i Anna Sabrí