Cementiri

La quota tributària quer s’estableix per als diferents serveis és la següent:
1.- Assignació de sepultures i nínxols, per a cadascún d’ells: 700 EUR
2.- Títols de concessió de drets funeraris: 5 EUR
3.- Realització de reparacions d’urgència, treballs de conservació i neteja, a instància a part o d’ofici. A més del valor material s’exigirà per cada operari i hora la quantitat de: 12 EUR
4.- Conservació anual, per cada nínxol o boca: 10 EUR