Cementiri

La quota tributària que s’estableix per als diferents serveis és la següent:

1. Assignació de sepultures i nínxols, per a cadascun d’ells: 700 €
2. Títols de concessió de drets funeraris: 5 €
3. Realització de reparacions d’urgència, treballs de conservació i neteja, a instància a part o d’ofici. A més del valor material s’exigirà per cada operari i hora la quantitat de: 12 €
4. Conservació anual, per cada nínxol o boca: 10 €