El nom del municipi

El nucli de Vilaür es cita per primera vegada l’any 1017, en una butlla del papa Benet VII que confirma les propietats que el monestir de Sant Esteve de Banyoles tenia en aquest lloc, que apareix com “villa Dur vel infra ejus termines“.

En un altre document dos-cents anys més tard, del 1245, el nom del poble és Villaurus.

Durant tot el s. XIII el nom s’escriu de formes diferents: Villauro l’any 1279, Villaur l’any 1280, etc.

Durant el s. XIV es troba amb la forma Villa Huro (1316) o Villahuro (1362), entre d’altres.