El terme municipal

El terme municipal de Vilaür fou delimitat per primera vegada a començament del s. XIX. Però l’origen del nucli de Vilaür s’ha de situar a l’edat mitjana, entorn els segles X-XI, que és quan apareix per primera vegada a la documentació escrita.

Vilaür

Tot i això, en diversos indrets del municipi han aparegut restes que deixen constància de l’ocupació humana d’aquestes terres des de la Prehistòria. Les restes més antigues van aparèixer vora la carretera de l’Escala a Orriols, arran del terme de Saus-Camallera. Era un petit enterrament Neolític amb algunes puntes de fletxa de sílex i restes de ceràmica molt malmesa.

En altres llocs del terme municipal s’han trobat esquerdissos de ceràmiques ibèriques i romanes, potser procedents d’una petita cabana o casa de pagès de l’època, força freqüents a la comarca.