Calendari fiscal 2022

DE L’1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL 2022

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxes cementiri
  • Taxes recollida rsu.

DE L’1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE 2022

  • Impost sobre Activitats Econòmiques
  • Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
  • Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica