Perfil del contractant

L’Ajuntament de Vilaür, com a ens públic que realitza contractacions, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

Des del Consorci AOC posen a la vostra disposició el servei e-Contractació.