EXPOSICIÓ PUBLICA DEL PROJECTE D’OBRES CARRER ARENYS

L’Ajuntament en Ple ha aprovat inicialment el projecte tècnic corresponent a l’obra d’urbanització del carrer Arenys. S’obre un termini d’informació pública, de 30 dies hàbils. El projecte aprovat és el següent: https://vilaur.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/28232b09-3053-4e37-9455-1713c2c9d31d

ADJUDICACIO DE LA CONCESSIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VILAUR

Avui dia 18.01.2023 es publica a la plataforma de contractació l’anunci per l’adjudicació de la concessió del local social de Vilaür. El termini de presentació d’ofertes és fins el 13 de febrer de 2023, inclòs. La documentació la trobareu a aquesta plana: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=115342888&reqCode=viewCn  

ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS DE SUBVENCIONS 2022

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 37.121 € corresponent al Fons de subvencions 2022: El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent:  Despeses corrents – Manteniment  i conservació vies públiques vies públiques          6.000,00 € – Manteniment, conservació camins […]

FESTA LOCAL 2022

El proper dilluns dia 25.07.2022 la Secretaria de l’Ajuntament estarà tancada al públic per ésser festiu local.  

1 2