Comunicacions de CREMA

Adjuntem instruccions de crema rebudes de La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica des de avui dia 16 d’octubre fins el proper dia 14 de març de 2024 Què s’ha de comunicar en aquest període? Les activitats següents a menys de 500 metres de terreny forestal: –          Focs d’esbarjo (foguera, foc a terra, foc de llenya […]

ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS EXTRAORDINARI 2023

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 20.582,19 € corresponent al Fons EXTRAORDINARI 2023: El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent: Despeses inversió:   Condicionament de l’aparcament de la pista polivalent               20.582,19 €

ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS DE SUBVENCIONS 2023

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 37.736,99 € corresponent al Fons de subvencions 2023: El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent:  Despeses corrents – Manteniment, conservació camins d’accés al nucli urbà                 2.500,00 […]

ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS EXTRAORDINARI 2022

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 20.582,19 € corresponent al Fons EXTRAORDINARI 2022: El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent: Despeses inversió:   Construcció de nou col·lector de sanejament al carrer Nou     17.000,00 € Projecte adeqüació entorn parc […]

ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS DE SUBVENCIONS 2022

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 37.121 € corresponent al Fons de subvencions 2022: El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent:    Despeses corrents – Manteniment  i conservació vies públiques vies públiques          6.000,00 € – Manteniment, conservació camins […]

EXPOSICIÓ PUBLICA DEL PROJECTE D’OBRES CARRER ARENYS

L’Ajuntament en Ple ha aprovat inicialment el projecte tècnic corresponent a l’obra d’urbanització del carrer Arenys. S’obre un termini d’informació pública, de 30 dies hàbils. El projecte aprovat és el següent: https://vilaur.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/28232b09-3053-4e37-9455-1713c2c9d31d

ADJUDICACIO DE LA CONCESSIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VILAUR

Avui dia 18.01.2023 es publica a la plataforma de contractació l’anunci per l’adjudicació de la concessió del local social de Vilaür. El termini de presentació d’ofertes és fins el 13 de febrer de 2023, inclòs. La documentació la trobareu a aquesta plana: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=115342888&reqCode=viewCn  

1 2