CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE VILAÜR

S’ha obert convocatòria per la provisió d’una plaça de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Vilaür a mitja jornada. Les bases i convocatòria són les publicades al BOP: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/236/2022236010934.pdf També s’ha publicat el corresponent anunci al DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8816/1943345.pdf https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8816/1943345.pdf El termini de finalització de presentació de sol·licituds finalitza el dia 19.01.2023, inclòs.       […]

1 2