SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL FINANÇAMENT DEL FESTIVAL FASTT 2022

L’Exma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per import de 2.500,00 € per tal de fer front a les despeses que comporta a l’Ajuntament de Vilaür l’organització del Festivat d’arts escèniques 2022.